Wymiana dachu z papy – kiedy jest konieczna i jak powinna przebiegać?

Renowacja dachu ma na celu przywrócenie danej powierzchni funkcjonalności, trwałości, odporności na czynniki zewnętrzne czy poprawę walorów estetycznych. Nie zawsze wiąże się z koniecznością utylizacji dotychczasowych warstw podłoża. Bardzo często są one dalej wykorzystywane. Wymiana dachu z papy zazwyczaj jest ostatecznością – ma miejsce wtedy, gdy stan techniczny istniejącego pokrycia sprawia, że nieopłacalna jest naprawa poszczególnych części powierzchni.

Kiedy powinna być wykonana wymiana dachu z papy?
Gdy kondycja starego pokrycia dachowego wyklucza naprawę czy renowację, wymiana papy to konieczność. Najczęściej tego typu sytuacje mają miejsce podczas zmiany dachu w starym domu, kiedy wymiana starej papy czy jej uszczelnienie na niewiele się zda. Podobnie w przypadku dużych błędów, które miały miejsce przy wcześniejszym układaniu papy czy brak regularnej renowacji – mogą to być czynniki wymuszające dokonanie pełnej wymiany. W takich okolicznościach bowiem dach traci właściwości termiczne, a niekiedy ma to bowiem wpływ także na element konstrukcyjne.

Jak przebiega wymiana dachu z papy?
Nawet jeśli renowacje czy naprawy na niewiele się zdadzą i konieczne będzie układanie dachu z papy na nowo, rzadko pojawi się konieczność zdjęcia starej warstwy. Może ona bowiem stanowić dobrą bazę pod warunkiem, że wszystkie pęknięcia i wgłębienia na starym pokryciu zostaną wyrównane. W dalszej kolejności dach należy odpowiednio zagruntować, wykorzystując w tym celu specjalne preparaty bitumiczne – najlepiej środek od tego samego producenta. Układanie dachu z papy polega na powolnym i równomiernym rozwijaniu rolki przy jednoczesnym ogrzewaniu palnikiem przygotowanego podłoża do momentu zauważalnego wypływu asfaltu. Jeśli masa asfaltowa nie wypłynie, oznacza to, że papa została zgrzana nieprawidłowo. Do klejenia można używać specjalnego lepiku asfaltowego na gorąco lub na zimno albo dokonywać zgrzewania palnikami gazowymi czy zgrzewarką bezpłomieniową. Arkusze papy należy układać tak, by były przesunięte względem siebie i nie pokrywały się.

Artykuł powstał we współpracy z https://www.proof-tech.com

Kategorie
Polecane